Pokrytí Tříd Ekvivalence

Procento tříd ekvivalence, které jsou vykonány v rámci testovací sady.

Present in sylabi