Ohodnocení Rizik

Proces analýzy identifikovaných rizik s cílem určení úrovně rizik.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term