Ohodnocení Procesu

Metodické hodnocení softwarových procesů organizace dle referenčního modelu.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term