Modifikovatelnost

Míra, do které lze komponentu nebo systém změnit, aniž by došlo k zanesení defektů nebo zhoršení stávající kvality produktu.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term