Modifiserbarhet

I hvilken grad en komponent eller et system kan endres uten å innføre feil eller forringe eksisterende produktkvalitet.

Present in sylabi

Original definition:  Modifiserbarhet @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term