Modyfikowalność

Stopień, w jakim moduł lub system można zmienić bez wprowadzania defektów lub obniżania jakości istniejącego produktu.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term