Manažer Automatizace Testování

Osoba, která je odpovědná za plánování a dohled nad vývojem a rozvojem řešení automatizace testování.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term