Hlavní Příčina

Zdroj defektu, při jehož odstranění je snížen nebo úplně eliminován výskyt daného typu defektu.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term