Hacker

Osoba nebo organizace, která je aktivně zapojena do bezpečnostních útoků, obvykle s nepřátelskými úmysly.

Present in sylabi

Original definition:  Hacker @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term