Bezpečnostní Politika

Obecný dokument popisující principy, přístup a hlavní cíle organizace v oblasti bezpečnosti.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term