Processförbättring

En plan med aktiviteter designade för att förbättra effektiviteten och mognaden i en organisations processer, avser även resultatet av en sådan plan.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term