Prestanda

Förmågan hos ett system eller en komponent att uppfylla ställda krav på funktionalitet samtidigt som satta begränsningar för beräkningstider och systemkapacitet hålls.

Present in sylabi

Original definition:  Prestanda @ISTQB Glossary