Livscykelmodell

En beskrivning av processer, arbetsflöden och aktiviteter som används under utveckling, leverans, underhåll och avveckling av ett system.

Present in sylabi

Original definition:  Livscykelmodell @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term