IT-Säkerhet

Egenskaper hos en programvaruprodukt med avseende på dess förmåga att förhindra otillåten användning eller åtkomst till program eller data.

Present in sylabi

Original definition:  IT-Säkerhet @ISTQB Glossary