Installationshandledning

Tillhandahållna instruktioner, på lämpligt medium, som leder installatören genom installationsprocessen. Det kan vara en manuell handledning, en steg-för-steg-procedur, automatisk hjälp eller liknande processbeskrivning.

Present in sylabi