Defekttäthet

Antal fel funna i en komponent eller ett system dividerat med storleken på komponenten eller systemet (uttryckt i standardmättermer, t.ex. kodrader, antal klasser eller funktionsenheter).

Present in sylabi

Original definition:  Defekttäthet @ISTQB Glossary