Analys Av Risker Som Kan Leda Till Skada Eller Fara För Liv

En teknik som används för att utmärka riskbenägna delar. Resultatet av analysen pådriver använda metoder för utveckling och testning av system.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term