Verktøy for Å Lage Testdata

Et testverktøy som tillater å hente data fra eksisterende databaser, eller genererer, manipulerer eller endrer disse for bruk i testingen.

Present in sylabi