Skitten Testing

Tester som skal vise at en komponent eller et system ikke virker. Negativ testing er relatert til testerens holdning heller enn til en spesifikk framgangsmåte eller testdesignteknikk.

Present in sylabi

Original definition:  Skitten Testing @ISTQB Glossary