Brudne Testowanie

Testowanie komponentu lub systemu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Present in sylabi