Beslutningstabeltest

En black-box testteknik, hvor testcases er designet til at afvikle kombinationer af input og / eller stimuli (årsager) i en beslutningstabel.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term