Testowanie W Oparciu O Tablicę Decyzyjną

Czarnoskrzynkowa technika testowania, w której przypadki testowe są projektowane w celu wykonania kombinacji wejść i wynikających akcji, ujęte w formie tablicy decyzyjnej.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term