Tolerance K Chybám

Schopnost systému nebo komponenty pokračovat v normálním provozu i přes přítomnost chybných vstupů.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term