Feiltoleranse

Systemets eller komponentens evne til å fortsette normal drift selv om feilaktige input blir gitt.

Present in sylabi

Original definition:  Feiltoleranse @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term