Testovaný Systém

Pracovní produkt, který má být testován.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term