Testování Řízené Daty

Skriptovací technika, která využívá jako vstup pro spouštění testovacích skriptů soubory obsahující testovací data včetně očekávaných výsledků testů.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term