Testowanie Sterowane Danymi

Technika skryptowa wykorzystująca pliki danych do przechowywania danych testowych i wyników oczekiwanych, które są potrzebne do wykonania skryptów testowych.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term