Software in the Loop

Dynamické testování prováděné s reálným softwarem v simulovaném prostředí nebo s experimentálním hardwarem.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term