PRISMA (Product RISk MAnagement)

Systematický přístup k testování založený na rizicích, který řeší identifikaci a analýzu rizik produktu s cílem vytvořit z těchto rizik matici založenou na pravděpodobnosti a dopadu.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term