PRISMA

En systematisk tilnærming til risikobasert testing som tar i bruk identifikasjon og analyse av produktrisiko for å skape en risikomatrise basert på sannsynlighet og konsekvens. Begrepet er avledet fra Product RISk MAnagement.

Present in sylabi

Original definition:  PRISMA @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term