Přímovazební Systém

Systém, ve kterém není akční nebo vstupní veličina závislá na výstupní veličině nebo její změně.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term