Nástroj Pro Úmyslné Vkládání Chyb

Nástroj sloužící pro úmyslné vkládání (tzv. zasévání) chyb do komponenty nebo systému.

Present in sylabi