Narzędzie Do Posiewu Usterek

Narzędzie do posiewu (tzn. celowego dodawania) usterek w module lub systemie.

Present in sylabi