Model Testu

Model popisující testware, který se používá pro testování komponenty nebo systému.

Present in sylabi

Original definition:  Model Testu @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term