Model Testów

Model opisujący testalia używane do testowania testowanego modułu lub systemu.

Present in sylabi

Original definition:  Model Testów @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term