Manažerské Přezkoumání

Systematické hodnocení nákupu, dodávky, vývoje, provozu nebo údržby softwaru, provedené jménem managementu, které sleduje postup (prací), určuje stav plánů a harmonogramů, potvrzuje požadavky a jejich systémové rozložení nebo vyhodnocuje účinnost manažerských přístupů k dosažení shody se zadáním.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term