Kritéria Výběru Testů

Kritéria použitá jako návod pro generování testovacích případů nebo jako podklad pro volbu testovacích případů ve snaze omezit velikost testu.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term