Kryteria Wyboru Testów

Kryteria używane do kierowania tworzeniem przypadków testowych lub wyboru przypadków testowych mające na celu ograniczenie wielkości testów.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term