Komise Pro Naléhavost Defektů

Smíšený tým zainteresovaných, kteří mají na starosti management defektů od počátečního objevení po konečné rozhodnutí (odstranění, odložení nebo zrušení defektu). V některých případech se jedná o stejný tým jako výbor pro správu konfigurací.

Present in sylabi