Harmonogram Testů

Seznam činností, úkolů nebo událostí testovacího procesu, identifikující vzájemné závislosti a jejich zamýšlené datumy a/nebo časy zahájení a ukončení.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term