Funkcionální Kompletnost

Míra, do které sada funkcionalit pokrývá všechny specifikované úkoly a uživatelské cíle.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term