Functionele Compleetheid

De mate waarin een verzameling functies alle gespecificeerde taken en gebruikersdoelstellingen dekt.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term