Dopad

Škoda, které bude způsobena v případě, že se riziko skutečně projeví.

Present in sylabi

Original definition:  Dopad @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term