Doménová Analýza

Technika návrhu testů černé skříňky, která se používá k identifikaci efektivních a účinných testovacích případů, a při které může nebo musí být testováno několik proměnných současně. Technika zobecňuje třídy ekvivalence a analýzu hraničních hodnot, zároveň je na nich založená.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term