Cross-Site Skriptování

Zranitelnost, která umožňuje útočníkům vložit škodlivý kód do jinak benigních (neškodných) internetových stránek.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term