Beta Testování

Typ akceptačního testování prováděného externě, tzn. v testovacím prostředí a lidmi mimo organizaci, která produkt vyvinula.

Present in sylabi

Original definition:  Beta Testování @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term