Autorizace

Povolení k užívání zdrojů, které je dáno uživateli nebo procesu.

Present in sylabi

Original definition:  Autorizace @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term