Autoryzacja

Zgoda udzielana użytkownikowi lub procesowi do dostępu do zasobów.

Present in sylabi

Original definition:  Autoryzacja @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term