Autentifikace

Procedura s cílem zjistit, zda je osoba nebo proces tím, za koho se vydává.

Present in sylabi

Original definition:  Autentifikace @ISTQB Glossary

Recommend more content related to this term