Analýza Testovacích Bodů

Metoda odhadu testování založená na analýze funkčních bodů.

Present in sylabi

Recommend more content related to this term